จำนวนผู้ป่วยในแต่ละจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 2016-10-01 ถึง 2018-04-27


ลำดับ จังหวัด จำนวน ต่อแสนประชาชกร รายอำเภอ
1 ชัยภูมิ 122 12.35 รายอำเภอ
2 นครราชสีมา 186 9.35 รายอำเภอ
3 บุรีรัมย์ 116 9.32 รายอำเภอ
4 สุรินทร์ 141 10.84 รายอำเภอ


หมายเหตุ สีของสถานะจำนวนต่อแสนประชากร
  • มากกว่า หรือ เท่ากับ 6.3 = สีแดง
  • 3 - 6.3 = สีส้ม
  • 0.1 - 3 = สีฟ้า
  • 0 = สีเขียว (ไม่มีคนตาย)
การใช้งานที่ผ่านมา
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ (จ.นครราชสีมา) 41 นาทีที่แล้ว โรงพยาบาลหนองบัวแดง (จ.ชัยภูมิ) 13 ชั่วโมงที่แล้ว โรงพยาบาลรัตนบุรี (จ.สุรินทร์) 15 ชั่วโมงที่แล้ว โรงพยาบาลโนนไทย (จ.นครราชสีมา) เมื่อวาน เวลา 03:55 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา (จ.นครราชสีมา) เมื่อวาน เวลา 03:42 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบัวลาย (จ.นครราชสีมา) เมื่อวาน เวลา 04:50 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครราชสีมา (จ.นครราชสีมา) วันจันทร์ เวลา 10:14 โรงพยาบาลสูงเนิน (จ.นครราชสีมา) วันจันทร์ เวลา 08:18 โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ (จ.ขอนแก่น) 22 เม.ย. 2561 04:47 โรงพยาบาลบุรีรัมย์ (จ.บุรีรัมย์) 20 เม.ย. 2561 03:31 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ (จ.บุรีรัมย์) 19 เม.ย. 2561 11:35 โรงพยาบาลเทพสถิต (จ.ชัยภูมิ) 19 เม.ย. 2561 09:45 โรงพยาบาลบัวเชด (จ.สุรินทร์) 19 เม.ย. 2561 06:23 โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ (จ.ชัยภูมิ) 17 เม.ย. 2561 11:00 โรงพยาบาลสังขะ (จ.สุรินทร์) 17 เม.ย. 2561 09:39 โรงพยาบาลบัวลาย (จ.นครราชสีมา) 17 เม.ย. 2561 05:21 โรงพยาบาลโนนแดง (จ.นครราชสีมา) 17 เม.ย. 2561 03:49 โรงพยาบาลชำนิ (จ.บุรีรัมย์) 17 เม.ย. 2561 03:40 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ (จ.นครราชสีมา) 17 เม.ย. 2561 03:03 โรงพยาบาลนาโพธิ์ (จ.บุรีรัมย์) 10 เม.ย. 2561 08:12 โรงพยาบาลหนองหงส์ (จ.บุรีรัมย์) 09 เม.ย. 2561 09:39 โรงพยาบาลโชคชัย (จ.นครราชสีมา) 09 เม.ย. 2561 09:33 โรงพยาบาลสนม (จ.สุรินทร์) 09 เม.ย. 2561 06:07 โรงพยาบาลบัวใหญ่ (จ.นครราชสีมา) 06 เม.ย. 2561 04:17 โรงพยาบาลบ้านกรวด (จ.บุรีรัมย์) 05 เม.ย. 2561 09:29 โรงพยาบาลภักดีชุมพล (จ.ชัยภูมิ) 05 เม.ย. 2561 06:48 โรงพยาบาลจอมพระ (จ.สุรินทร์) 05 เม.ย. 2561 06:01 โรงพยาบาลชุมพลบุรี (จ.สุรินทร์) 03 เม.ย. 2561 05:23 โรงพยาบาลปราสาท (จ.สุรินทร์) 02 เม.ย. 2561 10:40 โรงพยาบาลสุรินทร์ (จ.สุรินทร์) 02 เม.ย. 2561 09:28 โรงพยาบาลปากช่องนานา (จ.นครราชสีมา) 29 มี.ค. 2561 11:30 โรงพยาบาลขามทะเลสอ (จ.นครราชสีมา) 29 มี.ค. 2561 09:16 โรงพยาบาลสีคิ้ว (จ.นครราชสีมา) 28 มี.ค. 2561 09:48 โรงพยาบาลประทาย (จ.นครราชสีมา) 28 มี.ค. 2561 03:03 โรงพยาบาลพุทไธสง (จ.บุรีรัมย์) 27 มี.ค. 2561 08:44 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ (จ.ชัยภูมิ) 23 มี.ค. 2561 08:23 โรงพยาบาลลำทะเมนชัย (จ.นครราชสีมา) 20 มี.ค. 2561 05:30 โรงพยาบาลพลับพลาชัย (จ.บุรีรัมย์) 20 มี.ค. 2561 04:12 โรงพยาบาลครบุรี (จ.นครราชสีมา) 19 มี.ค. 2561 10:03 โรงพยาบาลสตึก (จ.บุรีรัมย์) 13 มี.ค. 2561 08:04 โรงพยาบาลเขวาสินรินทร์ (จ.สุรินทร์) 12 มี.ค. 2561 07:10 โรงพยาบาลหนองกี่ (จ.บุรีรัมย์) 12 มี.ค. 2561 02:48 โรงพยาบาลหนองบัวระเหว (จ.ชัยภูมิ) 09 มี.ค. 2561 10:19 โรงพยาบาลโนนสุวรรณ (จ.บุรีรัมย์) 07 มี.ค. 2561 05:58 โรงพยาบาลชัยภูมิ (จ.ชัยภูมิ) 05 มี.ค. 2561 04:34 โรงพยาบาลเนินสง่า (จ.ชัยภูมิ) 02 มี.ค. 2561 03:04 โรงพยาบาลคอนสาร (จ.ชัยภูมิ) 02 มี.ค. 2561 03:02 โรงพยาบาลแก้งคร้อ (จ.ชัยภูมิ) 02 มี.ค. 2561 03:00 โรงพยาบาลบ้านแท่น (จ.ชัยภูมิ) 02 มี.ค. 2561 03:00 โรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์ (จ.ชัยภูมิ) 02 มี.ค. 2561 02:55