จำนวนผู้ป่วยฆ่าตัวตายสำเร็จระดับจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 2018-07-01 ถึง 2018-07-16


ลำดับ จังหวัด จำนวน ต่อแสนประชาชกร รายอำเภอ
1 ชัยภูมิ 0 0.00 รายอำเภอ
2 นครราชสีมา 2 0.08 รายอำเภอ
3 บุรีรัมย์ 1 0.06 รายอำเภอ
4 สุรินทร์ 1 0.07 รายอำเภอ


หมายเหตุ สีของสถานะจำนวนต่อแสนประชากร
  • มากกว่า หรือ เท่ากับ 6.3 = สีแดง
  • 3 - 6.3 = สีส้ม
  • 0.1 - 3 = สีฟ้า
  • 0 = สีเขียว (ไม่มีคนตาย)
การใช้งานที่ผ่านมา
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ (จ.นครราชสีมา) 1 ชั่วโมงที่แล้ว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา (จ.นครราชสีมา) 1 ชั่วโมงที่แล้ว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโป่งแดง (จ.นครราชสีมา) 15 ชั่วโมงที่แล้ว โรงพยาบาลครบุรี (จ.นครราชสีมา) วันศุกร์ เวลา 15:35 โรงพยาบาลเสิงสาง (จ.นครราชสีมา) วันศุกร์ เวลา 13:34 โรงพยาบาลปักธงชัย (จ.นครราชสีมา) วันศุกร์ เวลา 11:20 โรงพยาบาลจักราช (จ.นครราชสีมา) วันศุกร์ เวลา 11:07 โรงพยาบาลขามทะเลสอ (จ.นครราชสีมา) วันศุกร์ เวลา 10:17 โรงพยาบาลคง (จ.นครราชสีมา) วันศุกร์ เวลา 09:40 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบัวลาย (จ.นครราชสีมา) วันศุกร์ เวลา 09:25 โรงพยาบาลโนนสูง (จ.นครราชสีมา) วันศุกร์ เวลา 08:29 โรงพยาบาลด่านขุนทด (จ.นครราชสีมา) วันศุกร์ เวลา 08:09 โรงพยาบาลห้วยแถลง (จ.นครราชสีมา) วันศุกร์ เวลา 08:05 โรงพยาบาลวังน้ำเขียว (จ.นครราชสีมา) วันพฤหัสบดี เวลา 17:48 โรงพยาบาลสีคิ้ว (จ.นครราชสีมา) วันพฤหัสบดี เวลา 17:34 โรงพยาบาลชำนิ (จ.บุรีรัมย์) วันพฤหัสบดี เวลา 15:15 โรงพยาบาลโชคชัย (จ.นครราชสีมา) วันพฤหัสบดี เวลา 15:03 โรงพยาบาลพิมาย (จ.นครราชสีมา) วันพฤหัสบดี เวลา 13:50 โรงพยาบาลบัวลาย (จ.นครราชสีมา) 09 ก.ค. 2561 19:57 โรงพยาบาลลำปลายมาศ (จ.บุรีรัมย์) 09 ก.ค. 2561 14:53 โรงพยาบาลแก้งสนามนาง (จ.นครราชสีมา) 06 ก.ค. 2561 08:42 โรงพยาบาลสนม (จ.สุรินทร์) 04 ก.ค. 2561 12:36 โรงพยาบาลชุมพลบุรี (จ.สุรินทร์) 03 ก.ค. 2561 14:54 โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ (จ.ชัยภูมิ) 03 ก.ค. 2561 14:03 โรงพยาบาลลำทะเมนชัย (จ.นครราชสีมา) 28 มิ.ย. 2561 15:59 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีษะละเลิง (จ.นครราชสีมา) 28 มิ.ย. 2561 15:41 โรงพยาบาลปากช่องนานา (จ.นครราชสีมา) 28 มิ.ย. 2561 08:58 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี (จ.นครราชสีมา) 28 มิ.ย. 2561 08:07 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากช่อง (จ.นครราชสีมา) 27 มิ.ย. 2561 19:41 โรงพยาบาลชัยภูมิ (จ.ชัยภูมิ) 26 มิ.ย. 2561 23:26 โรงพยาบาลกระสัง (จ.บุรีรัมย์) 25 มิ.ย. 2561 14:48 โรงพยาบาลเนินสง่า (จ.ชัยภูมิ) 24 มิ.ย. 2561 21:15 โรงพยาบาลภักดีชุมพล (จ.ชัยภูมิ) 24 มิ.ย. 2561 21:10 โรงพยาบาลบ้านแท่น (จ.ชัยภูมิ) 24 มิ.ย. 2561 21:08 โรงพยาบาลบ้านเขว้า (จ.ชัยภูมิ) 24 มิ.ย. 2561 21:06 โรงพยาบาลเทพสถิต (จ.ชัยภูมิ) 24 มิ.ย. 2561 21:01 โรงพยาบาลหนองบัวระเหว (จ.ชัยภูมิ) 24 มิ.ย. 2561 21:00 โรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์ (จ.ชัยภูมิ) 24 มิ.ย. 2561 20:59 โรงพยาบาลจัตุรัส (จ.ชัยภูมิ) 24 มิ.ย. 2561 20:58 โรงพยาบาลสำโรงทาบ (จ.สุรินทร์) 22 มิ.ย. 2561 14:03 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 100 ปี (จ.นครราชสีมา) 18 มิ.ย. 2561 14:07 โรงพยาบาลห้วยราช (จ.บุรีรัมย์) 18 มิ.ย. 2561 11:21 โรงพยาบาลสามโคก (จ.ปทุมธานี) 17 มิ.ย. 2561 17:37 โรงพยาบาลเขวาสินรินทร์ (จ.สุรินทร์) 14 มิ.ย. 2561 17:33 โรงพยาบาลพลับพลาชัย (จ.บุรีรัมย์) 14 มิ.ย. 2561 15:18 โรงพยาบาลจอมพระ (จ.สุรินทร์) 11 มิ.ย. 2561 14:28 โรงพยาบาลแสวงหา (จ.อ่างทอง) 08 มิ.ย. 2561 15:04 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าช้าง (จ.นครราชสีมา) 08 มิ.ย. 2561 11:14 โรงพยาบาลคูเมือง (จ.บุรีรัมย์) 08 มิ.ย. 2561 09:37 โรงพยาบาลปราสาท (จ.สุรินทร์) 06 มิ.ย. 2561 21:53