จำนวนผู้ป่วยในแต่ละจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 2016-10-01 ถึง 2018-01-23


ลำดับ จังหวัด จำนวน ต่อแสนประชาชกร รายอำเภอ
1 ชัยภูมิ 105 10.63 รายอำเภอ
2 นครราชสีมา 156 7.84 รายอำเภอ
3 บุรีรัมย์ 94 7.55 รายอำเภอ
4 สุรินทร์ 104 8.00 รายอำเภอ


หมายเหตุ สีของสถานะจำนวนต่อแสนประชากร
  • มากกว่า หรือ เท่ากับ 6.3 = สีแดง
  • 3 - 6.3 = สีส้ม
  • 0.1 - 3 = สีฟ้า
  • 0 = สีเขียว (ไม่มีคนตาย)
การใช้งานที่ผ่านมา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงบัง (จ.นครราชสีมา) 2 ชั่วโมงที่แล้ว โรงพยาบาลโนนสูง (จ.นครราชสีมา) 3 ชั่วโมงที่แล้ว โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ (จ.นครราชสีมา) 5 ชั่วโมงที่แล้ว โรงพยาบาลชัยภูมิ (จ.ชัยภูมิ) 22 ชั่วโมงที่แล้ว โรงพยาบาลบัวใหญ่ (จ.นครราชสีมา) 23 ชั่วโมงที่แล้ว โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 100 ปี (จ.นครราชสีมา) เมื่อวาน เวลา 06:47 โรงพยาบาลสีคิ้ว (จ.นครราชสีมา) เมื่อวาน เวลา 04:33 โรงพยาบาลลำทะเมนชัย (จ.นครราชสีมา) เมื่อวาน เวลา 02:32 โรงพยาบาลโชคชัย (จ.นครราชสีมา) เมื่อวาน เวลา 09:18 โรงพยาบาลชำนิ (จ.บุรีรัมย์) วันศุกร์ เวลา 04:17 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ (จ.บุรีรัมย์) 18 ม.ค. 2561 05:22 โรงพยาบาลเทพสถิต (จ.ชัยภูมิ) 18 ม.ค. 2561 03:41 โรงพยาบาลประทาย (จ.นครราชสีมา) 17 ม.ค. 2561 07:10 โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ (จ.ชัยภูมิ) 17 ม.ค. 2561 03:40 โรงพยาบาลโนนไทย (จ.นครราชสีมา) 16 ม.ค. 2561 09:05 โรงพยาบาลวังน้ำเขียว (จ.นครราชสีมา) 16 ม.ค. 2561 08:46 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีษะละเลิง (จ.นครราชสีมา) 16 ม.ค. 2561 08:33 โรงพยาบาลละหานทราย (จ.บุรีรัมย์) 16 ม.ค. 2561 08:06 โรงพยาบาลหนองบัวระเหว (จ.ชัยภูมิ) 16 ม.ค. 2561 07:49 โรงพยาบาลสูงเนิน (จ.นครราชสีมา) 15 ม.ค. 2561 09:40 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ (จ.นครราชสีมา) 12 ม.ค. 2561 07:06 โรงพยาบาลบุรีรัมย์ (จ.บุรีรัมย์) 10 ม.ค. 2561 04:56 โรงพยาบาลด่านขุนทด (จ.นครราชสีมา) 10 ม.ค. 2561 03:45 โรงพยาบาลลำปลายมาศ (จ.บุรีรัมย์) 10 ม.ค. 2561 02:57 โรงพยาบาลเสิงสาง (จ.นครราชสีมา) 09 ม.ค. 2561 11:24 โรงพยาบาลครบุรี (จ.นครราชสีมา) 09 ม.ค. 2561 10:00 โรงพยาบาลบ้านเขว้า (จ.ชัยภูมิ) 09 ม.ค. 2561 09:19 โรงพยาบาลพระทองคำ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (จ.นครราชสีมา) 09 ม.ค. 2561 07:17 โรงพยาบาลสมเด็จ (จ.กาฬสินธุ์) 09 ม.ค. 2561 05:22 โรงพยาบาลเขวาสินรินทร์ (จ.สุรินทร์) 09 ม.ค. 2561 03:19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา (จ.นครราชสีมา) 06 ม.ค. 2561 15:25 โรงพยาบาลพิมาย (จ.นครราชสีมา) 05 ม.ค. 2561 13:23 โรงพยาบาลขามทะเลสอ (จ.นครราชสีมา) 05 ม.ค. 2561 07:50 โรงพยาบาลปักธงชัย (จ.นครราชสีมา) 05 ม.ค. 2561 07:48 โรงพยาบาลคง (จ.นครราชสีมา) 05 ม.ค. 2561 05:25 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิมาย (จ.นครราชสีมา) 05 ม.ค. 2561 04:16 โรงพยาบาลโนนนารายณ์ (จ.สุรินทร์) 04 ม.ค. 2561 08:36 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองนาคำ หนองนาคำ (จ.อุดรธานี) 03 ม.ค. 2561 07:43 โรงพยาบาลกระสัง (จ.บุรีรัมย์) 28 ธ.ค. 2560 04:26 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยะยาน ตำบลหนองเหล็ก (จ.สุรินทร์) 25 ธ.ค. 2560 04:45 โรงพยาบาลลำดวน (จ.สุรินทร์) 25 ธ.ค. 2560 04:41 โรงพยาบาลปากช่องนานา (จ.นครราชสีมา) 25 ธ.ค. 2560 04:06 โรงพยาบาลบางปะอิน (จ.พระนครศรีอยุธยา) 22 ธ.ค. 2560 09:15 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพลกรัง (จ.นครราชสีมา) 20 ธ.ค. 2560 02:55 โรงพยาบาลจอมพระ (จ.สุรินทร์) 19 ธ.ค. 2560 03:30 โรงพยาบาลลำลูกกา (จ.ปทุมธานี) 18 ธ.ค. 2560 03:32 โรงพยาบาลแก้งสนามนาง (จ.นครราชสีมา) 15 ธ.ค. 2560 02:27 โรงพยาบาลนางรอง (จ.บุรีรัมย์) 14 ธ.ค. 2560 09:46 โรงพยาบาลแคนดง (จ.บุรีรัมย์) 13 ธ.ค. 2560 05:06 โรงพยาบาลโนนดินแดง (จ.บุรีรัมย์) 09 ธ.ค. 2560 07:46