จำนวนผู้ป่วยฆ่าตัวตายสำเร็จระดับจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 2018-10-01 ถึง 2018-10-24


ลำดับ จังหวัด จำนวน ต่อแสนประชาชกร รายอำเภอ
1 ชัยภูมิ 6 0.53 รายอำเภอ
2 นครราชสีมา 6 0.23 รายอำเภอ
3 บุรีรัมย์ 1 0.06 รายอำเภอ
4 สุรินทร์ 0 0.00 รายอำเภอ


หมายเหตุ สีของสถานะจำนวนต่อแสนประชากร
  • มากกว่า หรือ เท่ากับ 6.3 = สีแดง
  • 3 - 6.3 = สีส้ม
  • 0.1 - 3 = สีฟ้า
  • 0 = สีเขียว (ไม่มีคนตาย)
การใช้งานที่ผ่านมา
โรงพยาบาลคง (จ.นครราชสีมา) 8 นาทีที่แล้ว โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ (จ.นครราชสีมา) 55 นาทีที่แล้ว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา (จ.นครราชสีมา) เมื่อวาน เวลา 14:20 โรงพยาบาลหนองบุญมาก (จ.นครราชสีมา) 19 ต.ค. 2561 17:21 โรงพยาบาลสูงเนิน (จ.นครราชสีมา) 19 ต.ค. 2561 09:48 โรงพยาบาลบ้านด่าน (จ.บุรีรัมย์) 18 ต.ค. 2561 16:55 โรงพยาบาลหนองกี่ (จ.บุรีรัมย์) 18 ต.ค. 2561 13:40 โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ (จ.ชัยภูมิ) 18 ต.ค. 2561 13:03 โรงพยาบาลโนนสูง (จ.นครราชสีมา) 18 ต.ค. 2561 11:55 โรงพยาบาลเนินสง่า (จ.ชัยภูมิ) 18 ต.ค. 2561 11:14 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ (จ.ชัยภูมิ) 18 ต.ค. 2561 10:53 โรงพยาบาลนางรอง (จ.บุรีรัมย์) 17 ต.ค. 2561 15:15 โรงพยาบาลชุมพวง (จ.นครราชสีมา) 17 ต.ค. 2561 10:39 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ (จ.บุรีรัมย์) 17 ต.ค. 2561 10:31 โรงพยาบาลบุรีรัมย์ (จ.บุรีรัมย์) 16 ต.ค. 2561 13:57 โรงพยาบาลบ้านแท่น (จ.ชัยภูมิ) 16 ต.ค. 2561 10:39 โรงพยาบาลพิมาย (จ.นครราชสีมา) 16 ต.ค. 2561 09:21 โรงพยาบาลเทพสถิต (จ.ชัยภูมิ) 12 ต.ค. 2561 09:22 โรงพยาบาลปักธงชัย (จ.นครราชสีมา) 12 ต.ค. 2561 09:17 โรงพยาบาลเสิงสาง (จ.นครราชสีมา) 11 ต.ค. 2561 13:40 โรงพยาบาลนาโพธิ์ (จ.บุรีรัมย์) 11 ต.ค. 2561 09:48 โรงพยาบาลปากช่องนานา (จ.นครราชสีมา) 11 ต.ค. 2561 08:45 โรงพยาบาลชัยภูมิ (จ.ชัยภูมิ) 10 ต.ค. 2561 09:43 โรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์ (จ.ชัยภูมิ) 08 ต.ค. 2561 13:40 โรงพยาบาลแก้งคร้อ (จ.ชัยภูมิ) 04 ต.ค. 2561 09:26 โรงพยาบาลประทาย (จ.นครราชสีมา) 03 ต.ค. 2561 15:09 โรงพยาบาลห้วยราช (จ.บุรีรัมย์) 03 ต.ค. 2561 14:36 โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ (จ.ชัยภูมิ) 03 ต.ค. 2561 13:48 โรงพยาบาลหนองบัวแดง (จ.ชัยภูมิ) 03 ต.ค. 2561 11:09 โรงพยาบาลแก้งสนามนาง (จ.นครราชสีมา) 02 ต.ค. 2561 13:27 โรงพยาบาลบ้านเขว้า (จ.ชัยภูมิ) 26 ก.ย. 2561 15:13 โรงพยาบาลจัตุรัส (จ.ชัยภูมิ) 26 ก.ย. 2561 14:52 โรงพยาบาลคอนสาร (จ.ชัยภูมิ) 26 ก.ย. 2561 14:40 โรงพยาบาลประโคนชัย (จ.บุรีรัมย์) 26 ก.ย. 2561 11:07 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีษะละเลิง (จ.นครราชสีมา) 26 ก.ย. 2561 10:57 โรงพยาบาลบัวเชด (จ.สุรินทร์) 24 ก.ย. 2561 12:57 โรงพยาบาลพุทไธสง (จ.บุรีรัมย์) 20 ก.ย. 2561 13:58 โรงพยาบาลโชคชัย (จ.นครราชสีมา) 18 ก.ย. 2561 14:15 โรงพยาบาลหนองบัวระเหว (จ.ชัยภูมิ) 14 ก.ย. 2561 14:52 โรงพยาบาลครบุรี (จ.นครราชสีมา) 14 ก.ย. 2561 10:30 โรงพยาบาลวังน้ำเขียว (จ.นครราชสีมา) 13 ก.ย. 2561 19:03 โรงพยาบาลลำทะเมนชัย (จ.นครราชสีมา) 13 ก.ย. 2561 13:42 โรงพยาบาลสุรินทร์ (จ.สุรินทร์) 13 ก.ย. 2561 10:32 โรงพยาบาลจอมพระ (จ.สุรินทร์) 10 ก.ย. 2561 13:51 โรงพยาบาลปง (จ.พะเยา) 09 ก.ย. 2561 22:11 โรงพยาบาลสีดา (จ.นครราชสีมา) 07 ก.ย. 2561 21:58 โรงพยาบาลคูเมือง (จ.บุรีรัมย์) 06 ก.ย. 2561 11:28 โรงพยาบาลภักดีชุมพล (จ.ชัยภูมิ) 02 ก.ย. 2561 12:57 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 100 ปี (จ.นครราชสีมา) 31 ส.ค. 2561 19:07 โรงพยาบาลศรีเทพ (จ.เพชรบูรณ์) 31 ส.ค. 2561 14:09