เล่าเรื่องจากเรื่องเล่า..คู่มือการปฏิบัติงาน

ข้าพเจ้าขอชักชวน ร่วมมือกันเพิ่มการจัดทำคู่มือในการปฏิบัติงานใหม่ๆขึ้นมาอีก เพื่อให้บุคลากรขององค์กรสามารถนำไปประยุกต์ใช้และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป

ศันทนีย์ เมืองแก้ว นักวิชาเกิน