ที่อยู่:
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
เลขที่ 86 ถ.ช้างเผือก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-233999
แฟกซ์ 044-233977
E-mail jvkorat@jvkorat.go.th
ส่งอีเมล
(ไม่จำเป็น)
© 2016 JVKORAT HOSPITAL All Rights Reserved.