ประมวลผลเมื่อ : 2018-10-24 02:47:04

เมนูรายงาน

ผลการติดตาม ปีงบประมาณ 2560ประมวลผล 2018-10-24 02:47:04

  จังหวัด โควต้าที่ได้รับจัดสรร จร.1 ที่บันทึกในระบบ   ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ระดับอำเภอ
 จำนวน
การ
ติด
ตาม
(คน)
 ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน) ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ
น่าน 124 81 29 23.39 33 26.61 47 37.90 45 36.29 50 40.32 47 37.90
พะเยา 156 54 50 32.05 31 19.87 32 20.51 31 19.87 33 21.15 32 20.51
ลำปาง 168 70 22 13.10 27 16.07 47 27.98 53 31.55 52 30.95 52 30.95
ลำพูน 124 62 11 8.87 27 21.77 27 21.77 28 22.58 56 45.16 57 45.97
เชียงราย 138 122 69 50.00 83 60.14 99 71.74 91 65.94 99 71.74 101 73.19
เชียงใหม่ 487 155 96 19.71 89 18.28 103 21.15 109 22.38 98 20.12 92 18.89
แพร่ 124 68 26 20.97 28 22.58 35 28.23 31 25.00 32 25.81 32 25.81
แม่ฮ่องสอน 57 41 14 24.56 23 40.35 21 36.84 18 31.58 26 45.61 28 49.12
เขต 01
  จังหวัด โควต้าที่ได้รับจัดสรร จร.1 ที่บันทึกในระบบ   ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ระดับอำเภอ
 จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน) ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน) ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน) ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน) ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ
ตาก 50 51 21 42.00 26 52.00 27 54.00 25 50.00 29 58.00 25 50.00
พิษณุโลก 111 126 105 94.59 102 91.89 97 87.39 100 90.09 99 89.19 92 82.88
สุโขทัย 57 77 51 89.47 53 92.98 52 91.23 50 87.72 52 91.23 52 91.23
อุตรดิตถ์ 78 88 58 74.36 52 66.67 55 70.51 54 69.23 49 62.82 39 50.00
เพชรบูรณ์ 102 112 80 78.43 74 72.55 75 73.53 76 74.51 67 65.69 75 73.53
เขต 02
  จังหวัด โควต้าที่ได้รับจัดสรร จร.1 ที่บันทึกในระบบ   ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ระดับอำเภอ
 จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน) ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน) ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน) ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน) ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ
กำแพงเพชร 61 63 43 70.49 47 77.05 45 73.77 43 70.49 45 73.77 47 77.05
ชัยนาท 56 69 41 73.21 42 75.00 39 69.64 42 75.00 40 71.43 43 76.79
นครสวรรค์ 91 91 61 67.03 56 61.54 64 70.33 63 69.23 69 75.82 67 73.63
พิจิตร 78 78 0 0.00 0 0.00 1 1.28 8 10.26 49 62.82 58 74.36
อุทัยธานี 54 55 49 90.74 48 88.89 48 88.89 48 88.89 48 88.89 48 88.89
เขต 03
  จังหวัด โควต้าที่ได้รับจัดสรร จร.1 ที่บันทึกในระบบ   ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ระดับอำเภอ
 จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน) ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน) ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน) ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน) ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ
นครนายก 21 27 25 119.05 14 66.67 24 114.29 19 90.48 22 104.76 25 119.05
นนทบุรี 141 147 101 71.63 108 76.60 111 78.72 110 78.01 112 79.43 108 76.60
ปทุมธานี 110 115 104 94.55 114 103.64 114 103.64 114 103.64 114 103.64 114 103.64
พระนครศรีอยุธยา 65 74 54 83.08 63 96.92 65 100.00 61 93.85 62 95.38 62 95.38
ลพบุรี 73 89 76 104.11 78 106.85 78 106.85 76 104.11 80 109.59 73 100.00
สระบุรี 44 55 48 109.09 47 106.82 51 115.91 50 113.64 50 113.64 47 106.82
สิงห์บุรี 29 31 15 51.72 18 62.07 26 89.66 26 89.66 26 89.66 27 93.10
อ่างทอง 20 13 12 60.00 12 60.00 11 55.00 11 55.00 12 60.00 7 35.00
เขต 04
  จังหวัด โควต้าที่ได้รับจัดสรร จร.1 ที่บันทึกในระบบ   ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ระดับอำเภอ
 จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน) ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน) ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน) ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน) ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ
กาญจนบุรี 93 82 75 80.65 79 84.95 76 81.72 73 78.49 72 77.42 71 76.34
นครปฐม 81 78 69 85.19 73 90.12 73 90.12 73 90.12 73 90.12 74 91.36
ประจวบคีรีขันธ์ 43 43 37 86.05 42 97.67 43 100.00 43 100.00 41 95.35 42 97.67
ราชบุรี 73 64 56 76.71 60 82.19 59 80.82 59 80.82 59 80.82 58 79.45
สมุทรสงคราม 25 23 15 60.00 20 80.00 22 88.00 19 76.00 19 76.00 22 88.00
สมุทรสาคร 60 70 60 100.00 60 100.00 60 100.00 59 98.33 60 100.00 59 98.33
สุพรรณบุรี 85 56 55 64.71 55 64.71 54 63.53 53 62.35 54 63.53 53 62.35
เพชรบุรี 43 45 41 95.35 39 90.70 37 86.05 37 86.05 41 95.35 39 90.70
เขต 05
  จังหวัด โควต้าที่ได้รับจัดสรร จร.1 ที่บันทึกในระบบ   ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ระดับอำเภอ
 จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน) ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน) ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน) ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน) ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ
จันทบุรี 99 100 88 88.89 88 88.89 77 77.78 88 88.89 85 85.86 80 80.81
ฉะเชิงเทรา 77 70 69 89.61 69 89.61 69 89.61 69 89.61 69 89.61 69 89.61
ชลบุรี 127 123 81 63.78 91 71.65 115 90.55 118 92.91 119 93.70 117 92.13
ตราด 24 23 22 91.67 23 95.83 23 95.83 23 95.83 23 95.83 23 95.83
ปราจีนบุรี 45 45 44 97.78 44 97.78 44 97.78 44 97.78 42 93.33 43 95.56
ระยอง 77 79 77 100.00 77 100.00 77 100.00 77 100.00 77 100.00 77 100.00
สมุทรปราการ 100 96 39 39.00 42 42.00 67 67.00 65 65.00 66 66.00 57 57.00
สระแก้ว 71 73 70 98.59 70 98.59 70 98.59 70 98.59 70 98.59 70 98.59
เขต 06
  จังหวัด โควต้าที่ได้รับจัดสรร จร.1 ที่บันทึกในระบบ   ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ระดับอำเภอ
 จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน) ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน) ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน) ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน) ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ
กาฬสินธุ์ 180 258 233 129.44 234 130.00 233 129.44 230 127.78 233 129.44 233 129.44
ขอนแก่น 300 361 317 105.67 330 110.00 322 107.33 318 106.00 318 106.00 309 103.00
มหาสารคาม 180 225 217 120.56 219 121.67 220 122.22 215 119.44 217 120.56 215 119.44
ร้อยเอ็ด 247 744 665 269.23 670 271.26 680 275.30 667 270.04 674 272.87 609 246.56
เขต 07
  จังหวัด โควต้าที่ได้รับจัดสรร จร.1 ที่บันทึกในระบบ   ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ระดับอำเภอ
 จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน) ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน) ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน) ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน) ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ
นครพนม 117 108 94 80.34 101 86.32 96 82.05 107 91.45 107 91.45 100 85.47
บึงกาฬ 64 64 64 100.00 63 98.44 64 100.00 64 100.00 64 100.00 64 100.00
สกลนคร 147 142 117 79.59 122 82.99 127 86.39 121 82.31 123 83.67 119 80.95
หนองคาย 71 66 54 76.06 56 78.87 54 76.06 58 81.69 57 80.28 58 81.69
หนองบัวลำภู 86 86 8 9.30 85 98.84 86 100.00 85 98.84 80 93.02 84 97.67
อุดรธานี 204 235 186 91.18 195 95.59 187 91.67 183 89.71 181 88.73 179 87.75
เลย 124 110 49 39.52 59 47.58 65 52.42 61 49.19 60 48.39 67 54.03
เขต 08
  จังหวัด โควต้าที่ได้รับจัดสรร จร.1 ที่บันทึกในระบบ   ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ระดับอำเภอ
 จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน) ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน) ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน) ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน) ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ
ชัยภูมิ 236 296 162 68.64 162 68.64 183 77.54 178 75.42 176 74.58 163 69.07
นครราชสีมา 521 869 273 52.40 360 69.10 387 74.28 327 62.76 301 57.77 294 56.43
บุรีรัมย์ 226 378 171 75.66 194 85.84 190 84.07 169 74.78 173 76.55 176 77.88
สุรินทร์ 216 239 94 43.52 139 64.35 131 60.65 129 59.72 129 59.72 127 58.80
เขต 09
  จังหวัด โควต้าที่ได้รับจัดสรร จร.1 ที่บันทึกในระบบ   ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ระดับอำเภอ
 จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน) ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน) ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน) ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน) ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ
มุกดาหาร 74 78 74 100.00 74 100.00 74 100.00 74 100.00 74 100.00 35 47.30
ยโสธร 82 81 78 95.12 78 95.12 78 95.12 78 95.12 78 95.12 47 57.32
ศรีสะเกษ 246 247 245 99.59 245 99.59 243 98.78 243 98.78 243 98.78 153 62.20
อำนาจเจริญ 62 63 59 95.16 59 95.16 59 95.16 59 95.16 59 95.16 38 61.29
อุบลราชธานี 359 359 266 74.09 266 74.09 266 74.09 266 74.09 266 74.09 149 41.50
เขต 10
  จังหวัด โควต้าที่ได้รับจัดสรร จร.1 ที่บันทึกในระบบ   ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ระดับอำเภอ
 จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน) ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน) ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน) ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน) ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ
กระบี่ 75 61 55 73.33 52 69.33 51 68.00 46 61.33 45 60.00 43 57.33
ชุมพร 70 70 36 51.43 40 57.14 43 61.43 42 60.00 43 61.43 46 65.71
นครศรีธรรมราช 210 275 153 72.86 149 70.95 154 73.33 162 77.14 159 75.71 170 80.95
พังงา 40 45 39 97.50 39 97.50 39 97.50 39 97.50 39 97.50 39 97.50
ภูเก็ต 40 38 1 2.50 6 15.00 13 32.50 35 87.50 36 90.00 36 90.00
ระนอง 31 31 27 87.10 27 87.10 29 93.55 26 83.87 27 87.10 26 83.87
สุราษฎร์ธานี 200 191 168 84.00 170 85.00 170 85.00 172 86.00 168 84.00 172 86.00
เขต 11
  จังหวัด โควต้าที่ได้รับจัดสรร จร.1 ที่บันทึกในระบบ   ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ระดับอำเภอ
 จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน) ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน) ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน) ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน) ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ
ตรัง 80 66 58 72.50 55 68.75 51 63.75 49 61.25 49 61.25 48 60.00
นราธิวาส 101 98 78 77.23 92 91.09 96 95.05 89 88.12 95 94.06 97 96.04
ปัตตานี 94 113 70 74.47 86 91.49 83 88.30 84 89.36 84 89.36 76 80.85
พัทลุง 89 95 66 74.16 69 77.53 69 77.53 69 77.53 70 78.65 68 76.40
ยะลา 64 77 61 95.31 63 98.44 71 110.94 69 107.81 67 104.69 67 104.69
สงขลา 135 122 103 76.30 105 77.78 114 84.44 112 82.96 113 83.70 113 83.70
สตูล 55 50 42 76.36 49 89.09 50 90.91 47 85.45 48 87.27 46 83.64
เขต 12
  จังหวัด โควต้าที่ได้รับจัดสรร จร.1 ที่บันทึกในระบบ   ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ระดับอำเภอ
 จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน) ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน) ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน) ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน) ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ
กรุงเทพมหานคร 224 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
เขต 13
  จังหวัด โควต้าที่ได้รับจัดสรร จร.1 ที่บันทึกในระบบ   ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ระดับอำเภอ
 จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน) ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน) ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน) ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน) ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ

จำนวนการเข้าดูรายงาน 6197 ครั้ง