ศูนย์ติดตามผู้ป่วยโรคจิต (F20-F29) ที่มีความเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน (SMI-V)

Caretransition


ประมวลผล ณ วันที่ 27/08/2560
NEWS
แบบฟอร์มขอ Username Password 13 ธ.ค. 2560 04:12    อ่าน 57     สไลด์ การพัฒนาระบบการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วย จิตเวชเรื้องรังกลุ่มเสี่ยงในชุมชน (วันที่ 7 ธ.ค. 60) 07 ธ.ค. 2560 05:34    อ่าน 330     สไลด์ Service plan ความเชื่อมโยงระหว่างการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังกลุ่ม SMI-V ในระบบสาธารณสุขปี 2561 07 ธ.ค. 2560 05:30    อ่าน 87     แบบเก็บข้อมูลแบบติดตามผู้ป่วยโรคจิตเรื้อรัง (เก็บข้อมูลวิจัย) 06 ม.ค. 2560 04:18    อ่าน 416     แผนการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยโรคจิตที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง Care plan 30 ธ.ค. 2559 04:10    อ่าน 466     การจัดการรายกรณีผู้ป่วยโรคจิตที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงจากโรงพยาบาลจิตเวชสู่ชุมชน 30 ธ.ค. 2559 04:07    อ่าน 247     แนวคิดและการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วย SMI-V ในชุมชน 30 ธ.ค. 2559 04:02    อ่าน 420     คู่มือการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังกลุ่มเสี่ยงในชุมชน สำหรับบุคลากรของหน่วยบริการปฐมภูมิ 29 ธ.ค. 2559 07:36    อ่าน 917     ดาวน์โหลด แบบคัดกรองผู้ป่วยโรคจิต(F20-29)ที่มีความเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน 28 ต.ค. 2559 04:55    อ่าน 683     ติดต่อสอบถาม 27 ต.ค. 2559 05:57    อ่าน 258    
การใช้งานที่ผ่านมา
(1.) โรงพยาบาลท่าศาลา  จ.นครศรีธรรมราช 13 วินาทีที่แล้ว (2.) โรงพยาบาลศรีประจันต์  จ.สุพรรณบุรี 1 นาทีที่แล้ว (3.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสนาม ตำบลเมืองไพร  จ.ร้อยเอ็ด 4 นาทีที่แล้ว (4.) โรงพยาบาลคลองหลวง  จ.ปทุมธานี 8 นาทีที่แล้ว (5.) โรงพยาบาลปากช่องนานา  จ.นครราชสีมา 18 นาทีที่แล้ว (6.) โรงพยาบาลอู่ทอง  จ.สุพรรณบุรี 23 นาทีที่แล้ว (7.) โรงพยาบาลเปือยน้อย  จ.ขอนแก่น 25 นาทีที่แล้ว (8.) โรงพยาบาลท่าวุ้ง  จ.ลพบุรี 25 นาทีที่แล้ว (9.) โรงพยาบาลเทพสถิต  จ.ชัยภูมิ 25 นาทีที่แล้ว (10.) โรงพยาบาลภักดีชุมพล  จ.ชัยภูมิ 34 นาทีที่แล้ว (11.) โรงพยาบาลสิเกา  จ.ตรัง 34 นาทีที่แล้ว (12.) โรงพยาบาลแม่ออน  จ.เชียงใหม่ 35 นาทีที่แล้ว (13.) โรงพยาบาลหนองสองห้อง  จ.ขอนแก่น 44 นาทีที่แล้ว (14.) โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน  จ.ขอนแก่น 45 นาทีที่แล้ว (15.) โรงพยาบาลพล  จ.ขอนแก่น 47 นาทีที่แล้ว (16.) โรงพยาบาลแม่ลาน  จ.ปัตตานี 48 นาทีที่แล้ว (17.) โรงพยาบาลวัดเพลง  จ.ราชบุรี 48 นาทีที่แล้ว (18.) โรงพยาบาลพะเยา  จ.พะเยา 49 นาทีที่แล้ว (19.) โรงพยาบาลสทิงพระ  จ.สงขลา 50 นาทีที่แล้ว (20.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำเขียว  จ.สุรินทร์ 50 นาทีที่แล้ว (21.) โรงพยาบาลราชบุรี  จ.ราชบุรี 53 นาทีที่แล้ว (22.) โรงพยาบาลพัทลุง  จ.พัทลุง 53 นาทีที่แล้ว (23.) โรงพยาบาลศรีสาคร  จ.นราธิวาส 53 นาทีที่แล้ว (24.) โรงพยาบาลละงู  จ.สตูล 59 นาทีที่แล้ว (25.) โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ  จ.บุรีรัมย์ 1 ชั่วโมงที่แล้ว (26.) โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง  จ.ราชบุรี 1 ชั่วโมงที่แล้ว (27.) โรงพยาบาลมัญจาคีรี  จ.ขอนแก่น 1 ชั่วโมงที่แล้ว (28.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเบิด  จ.สุรินทร์ 1 ชั่วโมงที่แล้ว (29.) โรงพยาบาลดอนตูม  จ.นครปฐม 1 ชั่วโมงที่แล้ว (30.) โรงพยาบาลกาฬสินธุ์  จ.กาฬสินธุ์ 1 ชั่วโมงที่แล้ว (31.) โรงพยาบาลโพนพิสัย  จ.หนองคาย 1 ชั่วโมงที่แล้ว (32.) โรงพยาบาลท่าแซะ  จ.ชุมพร 1 ชั่วโมงที่แล้ว (33.) โรงพยาบาลสรรพยา  จ.ชัยนาท 1 ชั่วโมงที่แล้ว (34.) โรงพยาบาลดอนเจดีย์  จ.สุพรรณบุรี 2 ชั่วโมงที่แล้ว (35.) โรงพยาบาลสวนสราญรมย์  จ.สุราษฎร์ธานี 2 ชั่วโมงที่แล้ว (36.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยสามัคคี ตำบลศรีวิลัย  จ.ร้อยเอ็ด 3 ชั่วโมงที่แล้ว (37.) โรงพยาบาลบัวเชด  จ.สุรินทร์ 3 ชั่วโมงที่แล้ว (38.) โรงพยาบาลปาดังเบซาร์  จ.สงขลา 3 ชั่วโมงที่แล้ว (39.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสว่าง ตำบลเหนือเมือง  จ.ร้อยเอ็ด 3 ชั่วโมงที่แล้ว (40.) โรงพยาบาลเกาะคา  จ.ลำปาง 3 ชั่วโมงที่แล้ว (41.) โรงพยาบาลสว่างอารมณ์  จ.อุทัยธานี 3 ชั่วโมงที่แล้ว (42.) โรงพยาบาลนครปฐม  จ.นครปฐม 3 ชั่วโมงที่แล้ว (43.) โรงพยาบาลสุรินทร์  จ.สุรินทร์ 3 ชั่วโมงที่แล้ว (44.) โรงพยาบาลกระสัง  จ.บุรีรัมย์ 3 ชั่วโมงที่แล้ว (45.) โรงพยาบาลนาบอน  จ.นครศรีธรรมราช 4 ชั่วโมงที่แล้ว (46.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีถ้อย  จ.เชียงราย 4 ชั่วโมงที่แล้ว (47.) โรงพยาบาลสุไหงปาดี  จ.นราธิวาส 4 ชั่วโมงที่แล้ว (48.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจาน ตำบลทุ่งเขาหลวง  จ.ร้อยเอ็ด 4 ชั่วโมงที่แล้ว (49.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสว่าง  จ.สุรินทร์ 4 ชั่วโมงที่แล้ว (50.) โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช  จ.ลพบุรี 4 ชั่วโมงที่แล้ว