ศูนย์ติดตามผู้ป่วยโรคจิต (F20-F29) ที่มีความเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน (SMI-V)

Caretransition


ประมวลผล ณ วันที่ //543
NEWS
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการบริการผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชน ภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2560 22 พ.ค. 2561 15:56    อ่าน 89     แบบฟอร์มขอ Username Password 13 ธ.ค. 2560 10:12    อ่าน 263     สไลด์ การพัฒนาระบบการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วย จิตเวชเรื้องรังกลุ่มเสี่ยงในชุมชน (วันที่ 7 ธ.ค. 60) 07 ธ.ค. 2560 11:34    อ่าน 657     สไลด์ Service plan ความเชื่อมโยงระหว่างการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังกลุ่ม SMI-V ในระบบสาธารณสุขปี 2561 07 ธ.ค. 2560 11:30    อ่าน 369     แบบเก็บข้อมูลแบบติดตามผู้ป่วยโรคจิตเรื้อรัง (เก็บข้อมูลวิจัย) 06 ม.ค. 2560 10:18    อ่าน 657     แผนการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยโรคจิตที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง Care plan 30 ธ.ค. 2559 10:10    อ่าน 820     การจัดการรายกรณีผู้ป่วยโรคจิตที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงจากโรงพยาบาลจิตเวชสู่ชุมชน 30 ธ.ค. 2559 10:07    อ่าน 449     แนวคิดและการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วย SMI-V ในชุมชน 30 ธ.ค. 2559 10:02    อ่าน 657     คู่มือการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังกลุ่มเสี่ยงในชุมชน สำหรับบุคลากรของหน่วยบริการปฐมภูมิ 29 ธ.ค. 2559 13:36    อ่าน 3080     ดาวน์โหลด แบบคัดกรองผู้ป่วยโรคจิต(F20-29)ที่มีความเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน 28 ต.ค. 2559 09:55    อ่าน 1067    
การใช้งานที่ผ่านมา
(1.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนหัน  จ.ขอนแก่น 3 นาทีที่แล้ว (2.) โรงพยาบาลลานสัก  จ.อุทัยธานี 19 นาทีที่แล้ว (3.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่ ตำบลสิงห์โคก  จ.ร้อยเอ็ด 20 นาทีที่แล้ว (4.) โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์  จ.อุบลราชธานี 45 นาทีที่แล้ว (5.) โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์  จ.กาฬสินธุ์ 49 นาทีที่แล้ว (6.) โรงพยาบาลเปือยน้อย  จ.ขอนแก่น 53 นาทีที่แล้ว (7.) โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์  จ.นครราชสีมา 55 นาทีที่แล้ว (8.) โรงพยาบาลอุตรดิตถ์  จ.อุตรดิตถ์ 56 นาทีที่แล้ว (9.) โรงพยาบาลเชียงกลาง  จ.น่าน 1 ชั่วโมงที่แล้ว (10.) โรงพยาบาลชุมตาบง  จ.นครสวรรค์ 1 ชั่วโมงที่แล้ว (11.) ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 ธนาคารนครหลวงไทย  จ.กรุงเทพมหานคร 1 ชั่วโมงที่แล้ว (12.) โรงพยาบาลบ้านไผ่  จ.ขอนแก่น 4 ชั่วโมงที่แล้ว (13.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกระทุง ตำบลเบิด  จ.สุรินทร์ 19 ชั่วโมงที่แล้ว (14.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทองหลาง  จ.มหาสารคาม เมื่อวาน เวลา 16:42 (15.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไทรขึง  จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อวาน เวลา 16:10 (16.) โรงพยาบาลบ้านแพง  จ.นครพนม เมื่อวาน เวลา 15:43 (17.) โรงพยาบาลราษีไศล  จ.ศรีสะเกษ เมื่อวาน เวลา 15:42 (18.) โรงพยาบาลชนแดน  จ.เพชรบูรณ์ เมื่อวาน เวลา 15:35 (19.) โรงพยาบาลกระสัง  จ.บุรีรัมย์ เมื่อวาน เวลา 15:03 (20.) โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น  จ.อุบลราชธานี เมื่อวาน เวลา 14:46 (21.) โรงพยาบาลเพ็ญ  จ.อุดรธานี เมื่อวาน เวลา 14:44 (22.) โรงพยาบาลพะเยา  จ.พะเยา เมื่อวาน เวลา 14:15 (23.) โรงพยาบาลชะอำ  จ.เพชรบุรี เมื่อวาน เวลา 13:56 (24.) โรงพยาบาลหนองไผ่  จ.เพชรบูรณ์ เมื่อวาน เวลา 13:32 (25.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านงัวบา  จ.มหาสารคาม เมื่อวาน เวลา 13:12 (26.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำเขียว  จ.สุรินทร์ เมื่อวาน เวลา 11:43 (27.) โรงพยาบาลหัวตะพาน  จ.อำนาจเจริญ เมื่อวาน เวลา 11:11 (28.) โรงพยาบาลวชิรบารมี  จ.พิจิตร เมื่อวาน เวลา 10:51 (29.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองขาม  จ.ขอนแก่น เมื่อวาน เวลา 10:22 (30.) โรงพยาบาลปง  จ.พะเยา เมื่อวาน เวลา 10:19 (31.) โรงพยาบาลห้วยพลู  จ.นครปฐม วันจันทร์ เวลา 09:32 (32.) โรงพยาบาลลาดบัวหลวง  จ.พระนครศรีอยุธยา วันจันทร์ เวลา 09:14 (33.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโป่งฟูเฟือง  จ.เชียงราย วันจันทร์ เวลา 09:07 (34.) โรงพยาบาลเคียนซา  จ.สุราษฎร์ธานี วันจันทร์ เวลา 09:07 (35.) โรงพยาบาลนามน  จ.กาฬสินธุ์ วันจันทร์ เวลา 09:03 (36.) โรงพยาบาลชานุมาน  จ.อำนาจเจริญ วันจันทร์ เวลา 08:54 (37.) โรงพยาบาลศรีณรงค์  จ.สุรินทร์ วันอาทิตย์ เวลา 15:12 (38.) โรงพยาบาลสูงเนิน  จ.นครราชสีมา วันวันเสาร์ เวลา 13:16 (39.) โรงพยาบาลขอนแก่น  จ.ขอนแก่น 19 ต.ค. 2561 20:32 (40.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอยช้าง  จ.เชียงราย 19 ต.ค. 2561 17:05 (41.) โรงพยาบาลบางมูลนาก  จ.พิจิตร 19 ต.ค. 2561 15:19 (42.) โรงพยาบาลลี้  จ.ลำพูน 19 ต.ค. 2561 15:11 (43.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซับนกแก้ว ตำบลหนองน้ำใส  จ.สระแก้ว 19 ต.ค. 2561 14:45 (44.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนมันน้ำ  จ.มหาสารคาม 19 ต.ค. 2561 14:25 (45.) โรงพยาบาลไชโย  จ.อ่างทอง 19 ต.ค. 2561 14:22 (46.) โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช  จ.สุพรรณบุรี 19 ต.ค. 2561 14:02 (47.) โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย  จ.สุโขทัย 19 ต.ค. 2561 13:45 (48.) โรงพยาบาลนาเยีย  จ.อุบลราชธานี 19 ต.ค. 2561 13:41 (49.) โรงพยาบาลอุดรธานี  จ.อุดรธานี 19 ต.ค. 2561 13:39 (50.) โรงพยาบาลสิเกา  จ.ตรัง 19 ต.ค. 2561 12:30