ศูนย์ติดตามผู้ป่วยโรคจิต (F20-F29) ที่มีความเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน (SMI-V)

Caretransition


ประมวลผล ณ วันที่ 27/08/2560
NEWS
แบบฟอร์มขอ Username Password 13 ธ.ค. 2560 10:12    อ่าน 176     สไลด์ การพัฒนาระบบการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วย จิตเวชเรื้องรังกลุ่มเสี่ยงในชุมชน (วันที่ 7 ธ.ค. 60) 07 ธ.ค. 2560 11:34    อ่าน 496     สไลด์ Service plan ความเชื่อมโยงระหว่างการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังกลุ่ม SMI-V ในระบบสาธารณสุขปี 2561 07 ธ.ค. 2560 11:30    อ่าน 235     แบบเก็บข้อมูลแบบติดตามผู้ป่วยโรคจิตเรื้อรัง (เก็บข้อมูลวิจัย) 06 ม.ค. 2560 10:18    อ่าน 553     แผนการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยโรคจิตที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง Care plan 30 ธ.ค. 2559 10:10    อ่าน 647     การจัดการรายกรณีผู้ป่วยโรคจิตที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงจากโรงพยาบาลจิตเวชสู่ชุมชน 30 ธ.ค. 2559 10:07    อ่าน 350     แนวคิดและการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วย SMI-V ในชุมชน 30 ธ.ค. 2559 10:02    อ่าน 542     คู่มือการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังกลุ่มเสี่ยงในชุมชน สำหรับบุคลากรของหน่วยบริการปฐมภูมิ 29 ธ.ค. 2559 13:36    อ่าน 1668     ดาวน์โหลด แบบคัดกรองผู้ป่วยโรคจิต(F20-29)ที่มีความเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน 28 ต.ค. 2559 09:55    อ่าน 865     ติดต่อสอบถาม 27 ต.ค. 2559 10:57    อ่าน 380    
การใช้งานที่ผ่านมา
(1.) โรงพยาบาลบางกล่ำ  จ.สงขลา 2 นาทีที่แล้ว (2.) โรงพยาบาลแสวงหา  จ.อ่างทอง 7 นาทีที่แล้ว (3.) ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ  จ.กรุงเทพมหานคร 9 นาทีที่แล้ว (4.) โรงพยาบาลมวกเหล็ก  จ.สระบุรี 11 นาทีที่แล้ว (5.) โรงพยาบาลจะแนะ  จ.นราธิวาส 13 นาทีที่แล้ว (6.) โรงพยาบาลแปลงยาว  จ.ฉะเชิงเทรา 14 นาทีที่แล้ว (7.) โรงพยาบาลศรีธัญญา  จ.นนทบุรี 16 นาทีที่แล้ว (8.) โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่17  จ.สุพรรณบุรี 16 นาทีที่แล้ว (9.) โรงพยาบาลแก้งสนามนาง  จ.นครราชสีมา 17 นาทีที่แล้ว (10.) โรงพยาบาลระแงะ  จ.นราธิวาส 21 นาทีที่แล้ว (11.) โรงพยาบาลสมเด็จ  จ.กาฬสินธุ์ 25 นาทีที่แล้ว (12.) โรงพยาบาลพะเยา  จ.พะเยา 29 นาทีที่แล้ว (13.) ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง  จ.กรุงเทพมหานคร 33 นาทีที่แล้ว (14.) โรงพยาบาลประทาย  จ.นครราชสีมา 38 นาทีที่แล้ว (15.) โรงพยาบาลบาเจาะ  จ.นราธิวาส 39 นาทีที่แล้ว (16.) โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย  จ.สุโขทัย 39 นาทีที่แล้ว (17.) โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์  จ.นครราชสีมา 40 นาทีที่แล้ว (18.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพุดซา  จ.นครราชสีมา 41 นาทีที่แล้ว (19.) โรงพยาบาลปะเหลียน  จ.ตรัง 45 นาทีที่แล้ว (20.) โรงพยาบาลน้ำโสม  จ.อุดรธานี 46 นาทีที่แล้ว (21.) โรงพยาบาลละงู  จ.สตูล 48 นาทีที่แล้ว (22.) โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม  จ.สุโขทัย 56 นาทีที่แล้ว (23.) โรงพยาบาลลำดวน  จ.สุรินทร์ 1 ชั่วโมงที่แล้ว (24.) โรงพยาบาลโนนแดง  จ.นครราชสีมา 1 ชั่วโมงที่แล้ว (25.) โรงพยาบาลเวียงแหง  จ.เชียงใหม่ 2 ชั่วโมงที่แล้ว (26.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าสาป ตำบลท่าสาป  จ.ยะลา 2 ชั่วโมงที่แล้ว (27.) โรงพยาบาลแม่สรวย  จ.เชียงราย 10 ชั่วโมงที่แล้ว (28.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาวี ตำบลศรีวิลัย  จ.ร้อยเอ็ด 10 ชั่วโมงที่แล้ว (29.) โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช  จ.สุพรรณบุรี 11 ชั่วโมงที่แล้ว (30.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหวาย ตำบลภูเงิน  จ.ร้อยเอ็ด 13 ชั่วโมงที่แล้ว (31.) โรงพยาบาลสวี  จ.ชุมพร 14 ชั่วโมงที่แล้ว (32.) โรงพยาบาลอุบลรัตน์  จ.ขอนแก่น 15 ชั่วโมงที่แล้ว (33.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกกทัน ตำบลวังหลวง  จ.ร้อยเอ็ด 16 ชั่วโมงที่แล้ว (34.) โรงพยาบาลป่าซาง  จ.ลำพูน 16 ชั่วโมงที่แล้ว (35.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสะอาดนาดี ตำบลพรสวรรค์  จ.ร้อยเอ็ด 16 ชั่วโมงที่แล้ว (36.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฉะวะ ตำบลหนองพอก  จ.ร้อยเอ็ด 17 ชั่วโมงที่แล้ว (37.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาบัว  จ.สุรินทร์ 17 ชั่วโมงที่แล้ว (38.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกาเกาะ ตำบลตาอ๊อง  จ.สุรินทร์ 17 ชั่วโมงที่แล้ว (39.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาโพธิ์ ตำบลโพธิ์ทอง  จ.ร้อยเอ็ด 17 ชั่วโมงที่แล้ว (40.) โรงพยาบาลอมก๋อย  จ.เชียงใหม่ 17 ชั่วโมงที่แล้ว (41.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวหนอง ตำบลหนองแวง  จ.ร้อยเอ็ด 17 ชั่วโมงที่แล้ว (42.) โรงพยาบาลชุมพวง  จ.นครราชสีมา 17 ชั่วโมงที่แล้ว (43.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขามป้อม  จ.ขอนแก่น 17 ชั่วโมงที่แล้ว (44.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำเขียว  จ.สุรินทร์ 17 ชั่วโมงที่แล้ว (45.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าแดด  จ.เชียงราย 17 ชั่วโมงที่แล้ว (46.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคอนสวรรค์ ตำบลไผ่  จ.สุรินทร์ 17 ชั่วโมงที่แล้ว (47.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเม็ก ตำบลทุ่งศรีเมือง  จ.ร้อยเอ็ด 17 ชั่วโมงที่แล้ว (48.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกหินช้าง  จ.นครราชสีมา 17 ชั่วโมงที่แล้ว (49.) โรงพยาบาลเบตง  จ.ยะลา 17 ชั่วโมงที่แล้ว (50.) โรงพยาบาลบ้านนาสาร  จ.สุราษฎร์ธานี 17 ชั่วโมงที่แล้ว