ศูนย์ติดตามผู้ป่วยโรคจิต (F20-F29) ที่มีความเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน (SMI-V)

Caretransition


ประมวลผล ณ วันที่ //543
NEWS
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการบริการผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชน ภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2560 22 พ.ค. 2561 15:56    อ่าน 40     แบบฟอร์มขอ Username Password 13 ธ.ค. 2560 10:12    อ่าน 222     สไลด์ การพัฒนาระบบการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วย จิตเวชเรื้องรังกลุ่มเสี่ยงในชุมชน (วันที่ 7 ธ.ค. 60) 07 ธ.ค. 2560 11:34    อ่าน 591     สไลด์ Service plan ความเชื่อมโยงระหว่างการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังกลุ่ม SMI-V ในระบบสาธารณสุขปี 2561 07 ธ.ค. 2560 11:30    อ่าน 308     แบบเก็บข้อมูลแบบติดตามผู้ป่วยโรคจิตเรื้อรัง (เก็บข้อมูลวิจัย) 06 ม.ค. 2560 10:18    อ่าน 607     แผนการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยโรคจิตที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง Care plan 30 ธ.ค. 2559 10:10    อ่าน 750     การจัดการรายกรณีผู้ป่วยโรคจิตที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงจากโรงพยาบาลจิตเวชสู่ชุมชน 30 ธ.ค. 2559 10:07    อ่าน 409     แนวคิดและการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วย SMI-V ในชุมชน 30 ธ.ค. 2559 10:02    อ่าน 607     คู่มือการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังกลุ่มเสี่ยงในชุมชน สำหรับบุคลากรของหน่วยบริการปฐมภูมิ 29 ธ.ค. 2559 13:36    อ่าน 2400     ดาวน์โหลด แบบคัดกรองผู้ป่วยโรคจิต(F20-29)ที่มีความเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน 28 ต.ค. 2559 09:55    อ่าน 976    
การใช้งานที่ผ่านมา
(1.) โรงพยาบาลอุดรธานี  จ.อุดรธานี 3 นาทีที่แล้ว (2.) โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ  จ.หนองคาย 4 นาทีที่แล้ว (3.) โรงพยาบาลพัฒนานิคม  จ.ลพบุรี 5 นาทีที่แล้ว (4.) โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์  จ.นครพนม 5 นาทีที่แล้ว (5.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปะโค  จ.หนองคาย 6 นาทีที่แล้ว (6.) โรงพยาบาลบ้านบึง  จ.ชลบุรี 7 นาทีที่แล้ว (7.) โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม  จ.สุโขทัย 10 นาทีที่แล้ว (8.) โรงพยาบาลสมุทรสาคร  จ.สมุทรสาคร 14 นาทีที่แล้ว (9.) โรงพยาบาลบ้านแพง  จ.นครพนม 23 นาทีที่แล้ว (10.) โรงพยาบาลคลองหลวง  จ.ปทุมธานี 24 นาทีที่แล้ว (11.) โรงพยาบาลโพนทอง  จ.ร้อยเอ็ด 26 นาทีที่แล้ว (12.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาดี บ้านกุดลิงง้อ  จ.อุดรธานี 29 นาทีที่แล้ว (13.) โรงพยาบาลเปือยน้อย  จ.ขอนแก่น 35 นาทีที่แล้ว (14.) โรงพยาบาลท่าช้าง  จ.สิงห์บุรี 37 นาทีที่แล้ว (15.) โรงพยาบาลดอกคำใต้  จ.พะเยา 38 นาทีที่แล้ว (16.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองเจ็ด ตำบลคลองหก  จ.ปทุมธานี 1 ชั่วโมงที่แล้ว (17.) โรงพยาบาลแกดำ  จ.มหาสารคาม 1 ชั่วโมงที่แล้ว (18.) โรงพยาบาลลืออำนาจ  จ.อำนาจเจริญ 1 ชั่วโมงที่แล้ว (19.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงยืน บ้านหนองเป็ด  จ.อุดรธานี 1 ชั่วโมงที่แล้ว (20.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  จ. 1 ชั่วโมงที่แล้ว (21.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกลิ้ง  จ.อุดรธานี 1 ชั่วโมงที่แล้ว (22.) โรงพยาบาลพะเยา  จ.พะเยา 1 ชั่วโมงที่แล้ว (23.) โรงพยาบาลสุรินทร์  จ.สุรินทร์ 1 ชั่วโมงที่แล้ว (24.) โรงพยาบาลสมเด็จ  จ.กาฬสินธุ์ 1 ชั่วโมงที่แล้ว (25.) โรงพยาบาลครบุรี  จ.นครราชสีมา 1 ชั่วโมงที่แล้ว (26.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ลองสี่ หมู่ที่13  จ.ปทุมธานี 2 ชั่วโมงที่แล้ว (27.) โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์  จ.สมุทรปราการ 2 ชั่วโมงที่แล้ว (28.) โรงพยาบาลสุไหงปาดี  จ.นราธิวาส 2 ชั่วโมงที่แล้ว (29.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งมหาเจริญ  จ.สระแก้ว 2 ชั่วโมงที่แล้ว (30.) ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน  จ.กรุงเทพมหานคร 2 ชั่วโมงที่แล้ว (31.) โรงพยาบาลพะโต๊ะ  จ.ชุมพร 2 ชั่วโมงที่แล้ว (32.) โรงพยาบาลกงไกรลาศ  จ.สุโขทัย 2 ชั่วโมงที่แล้ว (33.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งผง  จ.น่าน 2 ชั่วโมงที่แล้ว (34.) โรงพยาบาลนามน  จ.กาฬสินธุ์ 2 ชั่วโมงที่แล้ว (35.) โรงพยาบาลปง  จ.พะเยา 2 ชั่วโมงที่แล้ว (36.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าสุด  จ.เชียงราย 2 ชั่วโมงที่แล้ว (37.) โรงพยาบาลบางระจัน  จ.สิงห์บุรี 2 ชั่วโมงที่แล้ว (38.) โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์  จ.นครราชสีมา 2 ชั่วโมงที่แล้ว (39.) โรงพยาบาลดำเนินสะดวก  จ.ราชบุรี 2 ชั่วโมงที่แล้ว (40.) โรงพยาบาลเสิงสาง  จ.นครราชสีมา 3 ชั่วโมงที่แล้ว (41.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ยาว  จ.เชียงราย 3 ชั่วโมงที่แล้ว (42.) โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย  จ.มหาสารคาม 3 ชั่วโมงที่แล้ว (43.) โรงพยาบาลดงเจริญ  จ.พิจิตร 16 ชั่วโมงที่แล้ว (44.) โรงพยาบาลบางกระทุ่ม  จ.พิษณุโลก 18 ชั่วโมงที่แล้ว (45.) โรงพยาบาลนาโยง  จ.ตรัง 18 ชั่วโมงที่แล้ว (46.) โรงพยาบาลเกาะคา  จ.ลำปาง 21 ชั่วโมงที่แล้ว (47.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองตะเคียนชัย ตำบลทุ่งมหาเจริญ  จ.สระแก้ว 21 ชั่วโมงที่แล้ว (48.) โรงพยาบาลป่าตอง  จ.ภูเก็ต 23 ชั่วโมงที่แล้ว (49.) โรงพยาบาลอากาศอำนวย  จ.สกลนคร 23 ชั่วโมงที่แล้ว (50.) ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  จ.นนทบุรี 23 ชั่วโมงที่แล้ว