ศูนย์ติดตามผู้ป่วยโรคจิต (F20-F29) ที่มีความเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน (SMI-V)
ติดต่อเรา

ศูนย์ความเชี่ยวชาญสุขภาพจิตชุมชน

โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์

โทร.093-3190736

ในวันและเวลาราชการ